Den 20 maj - 2019 har 4 280 personer skrivit under uppropet

SENASTE NYTT OM STENKROSSEN

Nu kan du se filmen från arbetsgruppen Stoppa Stenkrossen 

Filmen kommer att visa hur transporterna och stenkrossen påverkar närmiljön för männsikor i
Saltsjöbaden, Fisksätra, Tollare, Saltsjö-Duvnäs, Lännersta


Lyssna också på Pontus Lesses intervju med Hillevi Nordqvist
närboende till stenkrossen i Huddinge.


Breaking News:

15 maj 2019
Skanska överklagar Nacka kommuns beslut om att förbjuda stenkross verksamhet i Gungviken

Skanskas anmälan av krossning och lagring av bergmassor Skanska har överklagat förbudet mot den anmälda stenkrossen, som miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat om. Ärendet är skickat till länsstyrelsen för överprövning.
I väntan på överprövning är verksamheten förbjuden.

För mer information och se Skanskas dokument angående överklagan Klicka på följande länk:
https://www.nacka.se/boende-miljo/nyheter/2019/04/skanskas-anmalan-stenkross/


14 maj
Resultat av bullertest

Lördagen den 6 april genomfördes ett mycket lyckat test. En stor grupp människor befann sig på Måsungeklubben i Saltsjö-Duvnäs dit också politiker bjudits in.
Men det fanns också många människor spridda runt omkring i kommunen som också registrerade bullret.

Bullerkällan arrangerades genom en högtalaranläggning som av tillgänglighetsskäl blev placerad på Saltsjöbadsvägen vid Gungviken strax nedanför det av Skanska tilltänkta arbetsområdet för stenkrossen.
Bullerkällan genererade ljud från samma verksamheter och maskinell utrustning som är tänkt för arbetsområdet, exklusive ljud från skutknacken, då Skanska angivit att de strukit tanken på skutknack.
Vi har därmed fått värdefull information och politiker och allmänhet har fått möjlighet att själva uppleva innebörden av denna typ av verksamhet.

Vi behåller i nuläget alla detaljer internt då Skanska beslutat att överklaga kommunens förbud mot en stenkross.

Med hjälp av det juridiska systemet vill Skanska nu försöka köra över en enig politikerkår med en majoritet av Nackas invånare bakom sig, representerade av de olika föreningar och nätverk som skrivit under plus de strax under 4 300 individuella underskrifterna på vårt upprop.
Vi är djupt tacksamma att så många ville bidra till finansieringen av bullertestet.


10 april
Förbud mot Skanskas stenkross i Gungviken

På onsdagseftermiddagen den 10 april beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka om att förbjuda den stenkross som företaget Skanska vill placera i Gungviken.
Skanska kommer att analysera beslutet innan man bestämmer sig för om man ska driva planen vidare.

……….

Klicka på någon av ovanstående för att läsa full reportaget.

 


6 april
Nu har bullertest två gått av stapeln och hela
evenemanget på Måsungen – lördagen den 6 april.

Först ut med nyheten var P4 – tätt följd av SVT som la upp en film med stenkrossarljudet:

…..


Alla partier i Nacka säger nu nej till en stenkross i Gungviken.

………..

Tryck på artiklarna ovan så kommer ni direkt till tidningen

Vi har därmed vunnit slaget men inte kriget.
Troligen kommer Skanska och Carl af Petersens att överklaga nämndens beslut.
De har tre veckor på sig.

Då kommer nämndens beslut att prövas av Länsstyrelsen och då är det viktigt att våra politiker har dokumenterat varför det är en så dålig idé att placera en stenkross bredvid ett naturreservat, uppe på ett berg, nära bebyggelse, bredvid två ridskolor, åka förbi en förskola med lastbilar lastade med 30 ton på sex meters avstånd, passera en skola på 20 meters avstånd.

Dessutom förstöra rekreationsmiljön i Duvnäsviken och Nacka natur- och fritidsområde, inte bara för alla Nackabor utan för en stor del av invånarna i södra och östra Stockholm.

Vet ni om att Carl af Petersens fideikommiss står för cirka 20 % av Nackas totala yta!


Vad händer runt arbetet med att stoppa Skanskas planerade stenkross i Gungviken
Så här kan du hjälpa till!

1. Titta på filmen och sprid länken till alla du känner: klicka här för att se filmen
2. Kom till nästa ”Bullertest” på Måsungeklubben 6 april (13.00 – 15.00) , skicka den till alla du känner – Inbjudan. PDF
4. Skriv på namnuppropet  – Klicka på denna länk
5. Sprid till vänner och bekanta – StoppaKrossen. PDF   –  Ladda ner
6. Kontakta beslutsfattare –  Lista beslutsfattare namn & mejl
7. Gör Bullertestet möjligt, genom ekonomiskt bidrag. – Crowdfunding


Klicka på programmet för att få upp en PDF

 


Den 20 maj – 2019 har 4 280 personer skrivit under uppropet

Hjälp oss att göra bullertest två - i 120 decibel

EN STENKROSS VID NACKARESERVATET?

120 decibel (= Örats smärtgräns) 352 dagar om året, dygnet runt

Skanska har ansökt om att etablera en stenkross på berget i Gungviken vid Drevinge Gård/Nackareservatet.
Krossen skall vara i gång dygnet runt, året runt (utom 13 röda dagar) i tio års tid. Etableringen kommer få negativa konsekvenser för människor, miljö och natur, långt utanför närområdet. Här följer några:

BULLRET
En stenkross genererar oerhört mycket buller och ljud. Inte bara under själva krossningen utan även vid tippning. Genom att krossen placeras på ett berg kommer ljudet färdas långt ut över Skurusundet och även in i Nackareservatet. Direkt drabbade av bullret blir boende i Fiskarhöjden, Östervik, Drevinge, Sågtorp, Saltsjö-Duvnäs, Tollare, Ekudden och Storängen. Men också alla som nyttjar Nackareservatet, rider på Stallet Compass eller t ex lär sig segla i Duvnäsviken.
I Skanskas egen bullerutredning uppges att flera olika typer av verksamheter var för sig kan skapa maxnivåer på 108, 117 och 129 dBA. Smärtgränsen för människor är 120 dBA.

TRAFIKEN
Flera hundra lastbilar kommer dygnet runt transportera tonvis med bergsmassor på Saltsjöbadsleden, ner till Fisksätra och vända tillbaka på Saltsjöbadsleden för att åka in till krossen på nybyggda ramper. Det kommer också behövas lastbilar med diesel för att driva maskinparken och med vatten för att rena stenen. I stort sett kommer det gå en tung lastbil på Saltsjöbadsleden var 4:e till var 8:e minut dygnet runt.

MILJÖN

 • Damm från krossad sten – en av det mest hälsofarliga partiklar som människor kan inandas. Små barn är särskilt känsliga. Stendammet kommer spridas med vinden över stora bostadsområden och över Duvnäsviken.
 • Vattnet i Skurusundet kommer att påverkas negativt av kväveutsläpp.
 • Erstaviksområdets värden för friluftslivet kommer påtagligt att skadas.
 • Djurlivet kommer att påverkas – inte bara av bullret utan också av den kraftiga belysning som måste vara påslagen alla mörka timmar på dygnet.

Även invånarna i USA har problem med stenkrossar

DET KAN VARA LIKA ILLA PÅ NÄRA HÅLL
Där Huddingebor inte kan stoppa NCCs kross trots att deras barn snyter svart och hostar sig igenom nätterna.
Lyssna också på ljudklippen. Denna kross pågår endast veckor i taget. Inte dygnet runt i 10 år!
Länk till Huddinge kommuns chatt sida om deras Stenkross


ALTERNATIVA ETABLERINGSPLATSER
Det är Skanskas skyldighet att ange alternativ och varför de förkastar dem.
Det har Skanska inte gjort utan de har bara sagt att detta är den bästa platsen. Det duger inte.

Saltsjö-Duvnäs Fastighetsförening (SDF) har tagit upp alternativa upp alternativa etableringsförslag i sin skrivelse till Nacka kommun, se nedan.
För läsa hela SDF-rapporten gå till blocket Påverkan.

 1. Lokalisering är inte begränsad till viss kommun, behöver alltså inte vara Nacka.
 2. Det är inget självändamål att placera krossen inom kommunen om det finns
  industriområden på andra platser i regionen.
 3. Vattentransporter är utmärkta. Låg klimatpåverkan, ett fartyg tar 80-100 lastbilars last,
  många alternativ inklusive export till Baltikum.
 4. Skanskamark som är avsedd för bostadsbebyggelse men där det ännu inte finns
  bostäder. De kanske de måste skjuta på bostadsbyggandet, men det kanske inte är helt
  fel i en vikande konjunktur och är bra kompromiss för att inte förstöra för så många.
 5. Skanskas stenkross i Farsta, Perstorpsvägen 150.
 6. Skrubbatriangeln som ligger på samma avstånd från t-banebygge och stadsbygge som
  Gungviken men som redan är ett industriområde.
 7. Kils verksamhetsområde.
 8. Mobila krossar som flyttas med till sprängområdet.


HÄSTAR
Stenkrossen kommer att innebära buller och tung trafik i omedelbar närhet till två stall, stall Drevinge och stall Compass. Stallen har omfattande verksamhet för ungdomar. Hästar och ridning är en viktig rekreation för många unga och unga vuxna och framför allt är det viktigt för många unga tjejer.Buller är stressframkallande för både människor och djur. Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och dess hörsel är betydligt bättre än människans. En stenkross så nära stallen kommer innebära att hästarna aldrig får lugn och ro. Hästarna kommer varken få vila i hagen eller i stallen. Stressade hästar är en fara för sig själv och för sin omgivning och för de unga som rider.

Beslut fattas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 10 april kl. 15.00.
Det finns möjlighet att påverka våra politiker innan dess.

Hur ser det ut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden om det begärs votering den 10 april 2019?
(Aktuellt läge den 1 april 2019)

Nu äntligen har alla våra politiska partier tagit ställning och bestämt sig för att säga NEJ till krossen den 10 april

Det här får bara inte hända!

Ljudsimulering av en stenkross

Hjälp oss att göra bullertest två - i 120 decibel

.

Bullertest 2 ska ske i samband med en hearing med politikerna lördagen
den 6 april kl. 13.00 – 15.00
på Måsungeklubben i Saltsjö-Duvnäs.

Mer utförligt program och inbjudan är under bearbetning.
Programmet till eventet kommer  också att att publiceras på denna hemsida.

Bullertest ett

Några duvnäsfamiljer hyrde försökte simulera ljudnivån från en bergkross lördagen den 16 februari. Tyvärr räckte inte utrustningen till för att komma upp till toppnivåerna. Man uppnådde 95-105 dBA, men skulle behöva uppnå nivåer på 120-129 dBA. Örats smärtgräns ligger på 120 dBA. Det räckte dock till för att många skulle bli rejält upprörda och ljudvärden över acceptabla gränsvärden uppmätes vid många hus. Enligt Socialstyrelsen normer får det vara max 50 dBA vid fasaden dagtid och det är likvärdigt av ljudet av ett kraftigt regn.

Vid försöket uppmätes nivåer på 80 decibel vid fasad, både i Tollare och i Saltsjö-Duvnäs.
Som omräknat till de ljudnivåer som ”verkligen förekommer vid krossen, skulle innebära 92 dBA,  vilket det mänskliga örat kommer att uppfatta att ljudet är högre än att någon står och sågar med en motorsåg vid fasaden.

Bilden ovan visar verkliga värden vid ”Bullertest 1”
Man vågar inte ens tänka på vad ”Bullertest 2” kommer att visa för värden!

Bullertest två

Vi behöver anskaffa en betydligt kraftfullare anläggning om vi vill återskapa den genomsnittliga
ljudnivån på 120 dBA som Skanska anger i sin ansökan.

. . . .
Ljudanläggningen som behövs för att nå upp till 120 decibel är den anläggning som används
på Roskildefestivalens stora scen, det för att klara att ge ljud till 120 000 åskådare.

För att driva anläggningen behöver vi ett dieseldrivet elverk som ger 125 ampere strömstyrka.
Allt konfigureras uppe på flaken på en lastbil med släp och kapell.
Det behövs också mixerbord och två ljudtekniker (och en lastbilschaufför) för att få det hela att fungera.

Anläggningen kostar 40 miljoner i inköp, men vi har fått ett förmånligt hyrespris där vi kommer undan med 150 000 kronor.

Vi har nu fått in över 150 000 kr vilket innebär att vi kommer kunna genomföra ljudtestet som var vårt första mål. Stort tack till alla som har skänkt pengar!
Några politiska partier har redan insett hur ”galet det vore att placera en kross på berget” och beslutat sig för att säga Nej! Några partier avvaktar fortfarande.

Vi vill nu få alla att förstå att detta aldrig får ske. Därför har vi beslutat att fortsätta med annonser, trycka upp flygblad, banderoller, genomföra stora aktiviteter i samband med ljudtestet den 6 april samt producera en kort film. 

Så vi måste få in minimum 200 000 kronor för att få politiker, markägare, Skanska och boende i närområdet (cirka 20 000 personer) att förstå vilken ”galen” ide det är att lägga en stenkross uppe på Gungviksberget.

Vi drar nu igång en crowdfunding
Du som vill bidra kan swisha till 072 -191 86 18 (Hans Wiklander). Skriv Krossen (ditt namn kommer automatiskt).
Har du inte Swish så kan du göra en direkt insättning till SEB Clearing: 5699  Kontonummer 01 576 15 – ange namn och mobil.

För att se hur mycket pengar vi nu har samlat in klicka här: – Crowdfunding

 

 

Crowfundingens status

Den 12 april

Vi har nu startat crowdfunding.
Du som vill bidra kan swisha till 072 -191 86 18 (Hans Wiklander).
Skriv ”Krossen” (namnet kommer automatiskt)
Har du inte Swish så kan du göra en direkt insättning till SEB Clearing:
5699  Kontonummer 01 576 15 - ange namn och mobil.

Vi har nu fått in över 150 000 kr vilket innebär att vi kommer kunna genomföra ljudtestet som var vårt första mål.
Stort tack till alla som har skänkt pengar!

Några politiska partier har redan insett hur ”galet det vore att placera en kross på berget” och beslutat sig för att säga Nej! Några partier avvaktar fortfarande.

Vi vill nu få alla att förstå att detta aldrig får ske.
Därför har vi beslutat att fortsätta med annonser, trycka upp flygblad, banderoller, genomföra stora aktiviteter i samband med ljudtestet den 6 april samt producera en kort film.

Så vi måste få in minimum 200 000 kronor för att få politiker, markägare, Skanska och boende i närområdet (cirka 20 000 personer) att förstå vilken ”galen” ide det är att lägga en stenkross uppe på Gungviksberget.

281 inbetalningar har nu gjort att:

209 910 kronor är insamlat

Fördjupat vetande

För dig som vill veta mer

Vill du veta hur den logarimiska Decibelskalan fungerar

Decibelskalan är logaritmisk. En ökning med 3 dB ger en fördubbling av ljudenergin, men för att ljudet ska upplevas dubbelt så högt krävs en höjning med 8 – 10 dB.

Så här mycket motsvarar decibeltalet:
30 dBA – Ventilation på kontor.
60 dBA – Normalt samtal.
70 dBA – Dammsugare.
80 dBA – Stark trafik.
90 dBA – Motorsåg.
105 dBA – Rockkonsert.
120 dBA – Smärtgränsen.
130 dBA – Jetplan 25 meter bort.
150 dBA – Gevärsskott.
170 dBA – Kanonskott.
180 dBA – Trumhinnan brister.
190 dBA – Atombomb

Gällande riktlinjer i Sverige är en genomsnittsvolym på högst 100 decibel vid konserter.
(97 decibel om det finns barn under 13 år i publiken).

Tiden spelar också in. 85 decibel under 8 timmar riskerar att ge lika svåra hörselskador som 100 decibel under 15 minuter. Om du utsätts för 125 decibel under en sekund riskerar du att få bestående hörselskador.
Ljud mäts i decibel (dB). En decibel är den minsta förändring i ljudnivån en människa kan uppfatta.

Lyssningstiden har betydelse. Så här länge kan man normalt lyssna i hör­lurar varje dag utan risk: 88 dB – 4 timmar, 91 dB – 2 timmar, 94 dB – 1 timme osv.

 

 

Kvävet från stenkrossen kommer att förstöra Duvnäsviken? - Läs denna utredning

Otillåten miljöpåverkan på berörda vattenförekomster – strider mot MKN

Den planerade stenkrossen kommer att påverka Skurusundet och en naturlig skogsbäck som är utpekad som nyckelbiotop.
För Skurusundet är miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram fastställda som innebär att kväve ska elimineras i vattenförekomsten och kvalitetsfaktorn växtplankton ska förbättras via t.ex. minskad påverkan. Miljökvalitetsnormerna för vatten har bindande verkan. En kommun eller annan myndighet får inte tillåta en verksamhet som riskerar att försämra statusen på ett otillåtet sätt eller äventyrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna. Om kommunen finner att verksamheten kan tillåtas ska den ställa de villkor som behövs för att verksamheten inte ska äventyra möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen och för att tillse att försämring inte sker på kvalitetsfaktornivå.

Skanska hänvisar till det kommunala vattenbolagets riktvärden för bortledning av vatten via dagvattenledning och menar att det är dessa halter som är tillåtliga enligt miljökvalitetsnormernas icke-försämringskrav. Det är inte korrekt. Statusen för Skurusundet är sämre än god både för näringsämnen och för den biologiska kvalitetsfaktorn som kopplar till just näringsämnespåverkan och statusen får inte försämras. Det får alltså inte ske några utsläpp från verksamheten som försämrar statusen i Skurusundet. Skanska måste i detalj redovisa hur de ska rena 180 kg/N per år. Anmälan är helt undermålig på denna punkt.

I redovisningen måste också framgå hur den naturliga skogsbäck som rinner genom området samt övriga skyddsvärda biotoper och arter som berörs kommer att påverkas av reningsanläggningen.

Förutom kvävebelastning kommer krossen innebära en betydande grumling av Skurusundet. Verksamheten leder till luftburna utsläpp av stendamm. Utöver de diffusa luftburna utsläppen uppger Skanska att de kommer att dämpa damningen från verksamheten genom vattenbegjutning. Det innebär att vatten med stenpartiklar från hela verksamhetsområdet kommer att söka sig den korta sträckan ned för den branta sluttningen till Skurusundet och orenat släppas rakt ut i recipienten.

Förutom stendamm och kväve har det i andra stenkrossar i Stockholmsområdet visat sig att sprängstenen innehåller andra ämnen som skapar stora problem i vattenmiljön. Utifrån anmälan är det helt oklart hur sådana förutsebara problem kommer att hanteras. Återigen står det klart att det är olämpligt att lokalisera en stenkross på ett berg med ytligt jordtäcke invid vatten.

Vi ifrågasätter bolagets beräkning av kväveutsläppen. Kväveutsläpp från en stenkross är mellan 0,3 och 2,7 g/ton sten. Bolaget använder 0,3 i sina beräkningar, alltså den nedre gränsen. 0,3 g/ton ger ett utsläpp på 10,5 mg/l avrinningsvatten.

Skanska hänvisar till Nacka Vatten och Avfalls anvisningar om hantering av länshållet vatten. De värden som anges i anvisningarna gäller om avledning sker till kommunala ledningar.  De riktvärden som anges i anvisningarna är 5 eller 1,2 mg totalkväve per liter. Skanska använder i jämförelsen det högre värdet av de angivna riktvärdena. I Gungviken sker utsläpp till en bäck som mynnar i Skurusundet. I dessa fall gäller inte de angivna riktvärdena utan miljöenheten ska kontaktas. Skanska gör ett antagande att 50 % av kvävet ”försvinner” på vägen till Duvnäsviken och klarar därmed riktvärdet på 5 mg/l. Om man i stället räknar på 2,7 g/ton ges ett utsläpp av 94,5 mg/l, således 20 ggr högre än riktvärdet, och utsläppet blir 1 620 kg.
Kväve kan inte renas genom fällningsteknik eller sedimentation. Kväve kan bara renas genom kemisk (jonbyte) eller biologiska nedbrytningsprocesser, bakterier kan omvandla kväveföreningar lösta i vatten till kvävgas via nitrifikation eller denitrifikation. Kemisk rening är komplex och kan bara göras i anslutning till ett befintligt reningsverk. Däremot skulle i teorin biologisk nedbrytning kunna ske vid en stenkross om en avancerad våtmark anläggs. En anlagd våtmark är ett trögt system och tar lång tid att etablera. I våtmarken finns då bakterier som utför både denitrifikation och nitrifikation för att omvandla kväveföreningarna till kvävgas. Den ena av dessa processer kräver syre och den andra skall ha en låg syrenivå. Detta ställer alltså stora krav på en eventuell våtmark. Dessa processer kräver dock mer än 10 plusgrader för att fungera, vilket innebär att man inte har någon rening under ungefär halva året. Det finns en teknisk beskrivning för en sådan våtmark vid Koviks bergtäkt framtagen av WSP. Det framgår av denna att de endast kan räkna med att rena bort 20-40 procent av kväveföroreningarna. Vidare står att avrinning och översilningområde kan betraktas som obefintlig kväverening.
Gällande Gungviken planerar Skanska att enbart anlägga en sedimentationsdamm och sedan låta vegetationen fånga upp kvävet. Detta skulle ta bort 50 procent av kväveföroreningarna  enligt Skanska. Vi skulle vilja påstå att detta är ren lögn när en avancerad rening endast lyckas ta bort 20-40 procent.

I NCC:s anmälan för stenkrossen i Älta räknade NCC med att 125-350 kg kväve skulle lakas ur då man hanterade 185 000 ton per år, Gungviken ska hantera 600 000 ton per år. Med NCC:s beräkningar skulle 450-1150 kg lakas ur. Anläggs inte en avancerad reningsanläggning kan inget räknas bort. Jämför detta med Skanskas beräkning på 180 kg och att 90 kg försvinner av sig själv under avrinningen.

Beräkning:

(2,7-0,3)/2=1,2 g kväve/ton producerad stenmaterial.

Skanska uppger att de kommer att producera 600 000 ton per år.

1,2 g kväve/ton ger ett totalt kväveutsläpp på 720 kg istället för de 180 kg som Skanska anger. Det är fyra gånger högre utsläpp av kväve.

Med de antagande om nederbörd samt användning av vatten på totalt 17 150 m3 vatten per år ges att förekomsten av kväve i det vatten som kommer att rinna från anläggningen innehåller 42 mg kväve/liter.

Riktvärdet till ledningsnät är 5,0 mg kväve/liter.

Skanska hävdar att den anlagda dammen och den närliggande biotopen kommer att absorbera 50 procent av de uppkomna kväveutsläppen. Detta är antaganden som inte har någon förankring i svensk forskning. Området sluttar brant ner i Duvnäsviken och avloppsvattnet kommer att rinna snabbt ner i viken. Vid t.ex. Forsmark har ett reningsverk byggts för att minska kväveutsläppen till Östersjön från upplag av sprängsten, se utredningen från SKB:

(Vilka är SKB?  Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.)

I Skanskas anmälan anges inte hur de ska tvätta bergmassorna, inte heller hur många lastbilar med vatten/dygn som ska trafikera området och ingenting om hur reningen av lakvattnet ska ske. På berget i Gungviken finns inte utrymme att bygga reningsverk eller dammar. Allt vatten kommer att rinna rakt ner i Skurusundet.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill vi att kommunen eller länsstyrelsen kritiskt granskar bolagets beräkningar ifråga om kväveutsläpp. Vidare ska kommunen eller länsstyrelsen i sin prövning begära att Skanska noggrant redovisar hur och var de ska anlägga en reningsanläggning som tar om hand om kväve, grumling och övrig förutsebar belastning från verksamheten, med beaktade av de problem som redovisats från andra stenkrossar, så att Skurusundet inte belastas mer än med nuvarande markanvändning. I detta sammanhang ska också redovisas hur en sådan reningsanläggning påverkar de omgivande nyckelbiotoperna.

Resultat från bullertest 1 + Skrivelse till Nacka kommun från sakägare

 

Bilden nedan visar verkliga värden vid ”Bullertest 1”.

Ljudtest med bullerkälla i Gungviken 16 februari 2019

Bullerkällan arrangerades genom en högtalaranläggning placerad på Saltsjöbadsvägen vid Gungviken strax nedanför arbetsområdet för stenkrossen m fl maskiner.
Bullerkällan genererade ljud från samma verksamhet och maskinell utrustning som är tänkt för arbetsområdet. Ljudtestet har inte tagit hänsyn till ljuddämpning med hjälp av skärmning eller liknande.Vinden var vid tidpunkten för mätningen nordvästlig 3-5 m/s vilket innebär lätt motvind för ljudet till mätpunkterna. Detta ger lägre mätvärden jämfört med förhållande utan motvind. Det faktum att bullerkällan placerats något närmare mätpunkterna (ca 75 m) får anses kompenseras av att den stod längre ned vid Saltsjöbadsvägen.
Bullerkällan har av tekniska skäl endast kunnat generera 95 dBA.

Bifogat ovan redovisas en sammanställning av uppmätta ljudnivåer på några platser i anslutning till vattnet i Saltsjö-Duvnäs och Tollare – gröna siffror.

Avståndet till mätpunkterna är ca 700-800 meter. Effekten av verklig ljudnivå vid bullerkällan, som Skanska angivit till 120 dBAekv respektive 129 dBAmax, har alltså inte kunnat realiseras.

Uppmätta ljudnivåer i dBA (gröna siffror) uppvisar samtliga värden som överskrider det tillåtna utomhus, vid fasad, och inomhus. Beräknad ljudnivå på avstånd 700 meter och bullerkälla på 129 dBAmax har beräknats enligt ovan figur. Ökningen i ljudeffekt vid denna nivå redovisas i kolumnen till höger.Ljudeffekten kan liknas vid upplevd ljudstyrka. Vi konstaterar en anmärkningsvärd ökning till nivåer som ligger högt över det tillåtna.

Slutsatsen av mätningen är att ljudet måste skärmas bort annars kommer effekten bli outhärdlig då de verkliga värdena är väsentligt högre. I Skanskas datorsimulering av ljudutbredningen har skärmning genom grushögar och containrar simulerats nära stenkrossen.
Som vi har tolkat denna bullerutredning finns ingen skärmning av ljudet i etableringsfasen på 3 månader.
Vi anser det också sannolikt att maskiner, dumpers mm kommer att vara mobila och förflyttas inom arbetsområdet under driftsfasen och då har ljudet fritt fram utan skärmning.

Därför är detta ljudtestet relevant utan skärmning av ljudet. Resultatet blir helt oacceptabla ljudnivåer i närliggande bostadsområden.

Skanskas bullerutredning visar inte hur bullret sprider sig söder om arbetsområdet. Där finns ett område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Tollare har även det ett naturskyddsområde som drabbas av för höga värden. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer (rapport 6538) ska ljudnivån i sådana områden innehålla 40 dBA dagtid och 35 dBA kväll, natt och helg.

Söder om arbetsområdet anger Skanskas bullerutredning värden större än 55 dBA utan skärmning, och norr om arbetsområdet visar verkligheten som resultat av vårt ljudtest, att riktvärdena överskrids avsevärt.

Dessutom, som framgår av Naturvårdsverkets handbok (2005:5) Riksintresse för naturvård och friluftsliv, måste bullerstörningarna från Saltsjöbadsleden, Saltsjöbanan och stenkrossen vägas samman för att bedöma om gränsen för en tillåten påverkan kan anses vara nådd.

Vi anser således att stenkrossen genererar otillåtet buller i det angränsande riksintresseområdet för friluftsliv samt naturskyddsområdet i Tollare, både för människor och djur.

SDF:s arbetsgrupp Stenkrossen Ola Strömberg

Länkar

 1.  Facebook gruppen: Klicka här: Vad händer med stenkrossen i Gungviken?
 2. Video – Stenkrossen vid Värmdö marknad – Länk till videon.

 3. Video – En typisk Skanska anläggning – Länk till videon

Kontaktlista till "bullertestgruppen"


Vill du ha telefonkontakt maila någon av oss i listan så ringer vi upp.

Namn E-post
Nå oss i StoppaKrossen.Nu gruppen info@StoppaKrossen.Nu
Pontus Lesse pontus@thevicarage.se
Sören Bergström sorenbergstrom@outlook.com
Lars Klingstedt * lars.k@sandudden.se
* Gäller det hemsidan StoppaKrossen.nu,
Förslag på förbättringar, felaktigheter, nya dokument etc